Leader průmyslu v oblasti zdraví a Anti-Aging

Dr. Prendergast o ProArgi 9 Plus

14.03.2009 20:09

Vzorec ProArgi 9 Plus od Synergy

4. listopad 2007

Nový vzorec zahrnuje všechny výhody L-Argininu, v jeho působnosti proti tvrdnutí tepen tak, jako byly potvrzeny ve zprávě stanfordského oddělení kardiovaskulárního výzkumu, a sice na zjištěních laureátů Nobelovy ceny za lékařství (1998) a také prostřednictvím mých vlastních pozorování v mé klinické praxi v průběhu posledních 17 let. Jedná se zde o vysokého výrobce oxidu dusnatého (NO) a  o vysoce účinný antioxidant výjimečné síly.

Shromažďování vědeckých důkazů prostřednictvím klinických aplikací pokračuje. Výzkum na Stanfordu, Harvardu, Duke, University of South Carolina, National Cancer Institute, Nationalním institutu zdraví tak jako na většině světových ischemicko-cévních centrech vykazují značné pokroky ve zvratu aterosklerózy a tvrdnutí v oblasti celého cévního systému.

Pojmem "Arginin paradox" byl používán, aby se vysvětlilo, proč se zdálo, že nadměrné množství L-Argininu, tak pozitivně působí na tkáně, a to tam, kde L-Arginin již byl přítomen. Dr. Louis Ignarro, jeden ze tří nositelů Nobelovy ceny v oboru lékařství (1998), poznamenal, že mnoho vědců ještě stále váhá, výkon a funkci pozorované reakce na L-Arginin uznat.

Dokonce i Alfred Nobel odmítal v roce 1890 vzít si Nitroglycerin proti jeho křečím v oblasti hrudi (příznaky Anginy pectoris), protože nevěřil na to, že by jeho vědecký objev ve vztahu k  výbušnině (Dynamit) by mohl být i jenom v tom nejvzdálenějším také dobrý pro naše zdraví.

Dr. Ignarro, laureát Nobelovy ceny, se i nadále věnuje výzkumu oxidu dusnatého a píše ve své knize, NO MORE HEART DISEASE (Konec kardiovaskulárních onemocnění) jak oxid dusnatý může zabránit ischemickým chorobám srdečním a cévním mozkovým příhodám - a dokonce i zvrátit jejich průběh. Předpověděl klinický obrat u plícní hypertenze, kardiovaskulárního onemocnění a hemoglobinopathies, jako thalassemia a srpkovitá anémie (Pediatr Hematol Oncol, 2007 duben-květen 24 (3) :159-70 Kato, GJ et al. Obor cévní lékařství, Národní Hear, Plícní a krevní institut, Bethesda, Maryland, USA).

Když dojde u L-Argininu skrze přidaný L-Citrulin k syntetizaci, stoupá ihned oxid dusnatý (NO) a aktivuje L-Arginin za celých 24 hodin. Dr. Ignarro říká: "Nezapomeňte:  pokud Váš fitnes program neobsahuje L-Citrulin, aby mohl být syntetizován L-Arginin, nebudete nikdy schopni toho efektu plně využít."

Dr. John S. Cooke (M.D., Ph.D.), profesor medicíny, se zaměřením na kardiovaskulární studie na Stanfordské univerzitě v Palo Alto, Kalifornie, specializuje, publikoval „The Cardiovascular Cure" (kardiovaskulární léčení). V tomto článku referoval o síle L-Argininu dosáhnout snížení krevního tlaku, předejít infarktu a mozkové mrtvici, ale také dosáhnout menší srážlivosti krve a snížení zánětů v kardiovaskulárním systému a také dostat oxidaci na normální hodnoty.

Mimo cévního zaměření patří i zvýšení rozsahu paměti a učení, zvýšení počtu bílých krvinek a imunitního systému, bobtnávající tkáň penisu (věda za Viagrou) a pro mnohé i schopnost rozvíjení špičkových atletických výkonů ke každodenním úspěchům L-Argininu.

Součinnost všech složek v tomto novém produktu ve formě práškové směsi přináší našemu zdraví novou sílu, která je mnohem více než pouhý součet jednotlivých složek práškové směsi. Největší přínos je pro mladé lidi a pro ty, kteří musí vydat více fyzických i psychických sil a kteří mají zájem na strategickém vybudování a posílení svého zdravotního stavu i spolu s nadějí na výsledky, jejichž prospěch výzkum Anti-Aging slibuje. Nyní jste na řadě.

Dr. Joseph J. Prendergast, MD, FACP, FACE

Autor knihy The Uncommon Doctor (Neobvyklý lékař)

Spoluvynálezce onoho špičkového argininového vzorce použitého při výrobě

ProArgi 9 Plus

Jenž byl časopisem Success-Magazine, z USA, označen jako "průlomový výrobek století".

Zpět

Vyhledávání

Copyright © 2009 SYNERGY leave a legacy. Všechna práva vyhrazena.